“Τρέχουν” ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και το Εργαστήριο Νανοεπιστημών του ΑΠΘ

“Τρέχουν” ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και το Εργαστήριο Νανοεπιστημών του ΑΠΘ

Ελληνική Γνώμη, 15 Ιουλίου 2015

Advertisements